Diagnostyka Laboratoryjna

SPZOZ w Czarnożyłach wykonuje dla państwa diagnostykę laboratoryjną, obrazową (USG) oraz inną (EKG).


Badanie ultrasonograficzne (USG) jest nieinwazyjne, bezpieczne i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego przeprowadzenia, dlatego może być powtarzane w krótkich odstępach czasowych.


Istnieje wiele rodzajów badań USG w zależności od badanych narządów:


  • USG jamy brzusznej
  • USG tkanek miękkich (USG piersi, USG tarczycy)
  • USG dróg moczowych
  • USG ginekologiczne (transwaginalne)
  • USG układu kostno-szkieletowego (ortopedyczne)


EKG (elektrokardiografia) zabieg diagnostyczny, który wykonywany jest w celu wykrycia ewentualnych zaburzeń pracy serca. EKG jest badaniem bezbolesnym i nieinwazyjnym, może zostać wykonane zarówno u dziecka, nawet u niemowlęcia, jak i u człowieka dorosłego.


Badanie EKG jest wykonywane w przypadku podejrzenia niektórych chorób serca. Przede wszystkim w sytuacji bólu w klatce piersiowej – elektrokardiografia pozwala uwidocznić, czy ból w klatce piersiowej u pacjenta nie został wywołany chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego. Kolejnym wskazaniem do wykonania EKG są zasłabnięcia i omdlenia w wywiadzie u pacjenta.


Dodatkowo badanie wykonywane jest również u tych osób, u których istnieje podejrzenie obecności zaburzenia czynności serca. Chory zwykle zgłasza uczucie kołatania serca i „niepokoju" w klatce piersiowej. Badanie EKG wykonywane jest też regularnie u osób z rozpoznaną już wcześniej arytmią serca celem monitorowania włączonego już wcześniej leczenia. Często jest ono również zlecane osobom cierpiącym z powodu nadciśnienia tętniczego krwi.