O Nas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej funkcjonuje od 01.01.1999 roku.


W ramach swojej działalności realizuje w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia O/Łódź następujące usługi:


Podstawowej Opieki Zdrowotnej w następujących zakresach

  • Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  • Pielęgniarka Środowiskowa
  • Położna Środowiskowa
  • Pielęgniarka w środowisku nauczania


Rehabilitacja lecznicza w następujących zakresach:

  • Konsultacje specjalistyczne z zakresu rehabilitacji leczniczej
  • Zabiegi rehabilitacji leczniczej


Ginekologii i położnictwa w zakresach

  • Konsultacje specjalistyczne z zakresu ambulatoryjnej ginekologii i położnictwa
  • Pobrania cytologiczne w ramach programu wykrywania raka szyjki macicy


Punkt pobrań Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Łodzi / Filia Wieruszów

  • Pełen wachlarz badań laboratoryjnych na zlecenie pacjenta.
  • Pobrania na zlecenie lekarzy pracujących w SPZOZ Czarnożyły


Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1800


Rejestracja telefoniczna i wszelkie informacje dotyczące pracy zakładu w rejestracji pod numerem telefonu 438416222.


SPZOZ w Czarnożyłach jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


W godzinach 1800 - 800 w niedzielę i święta, oraz w dni wolne od pracy Pacjenci otrzymają pomoc w SPZOZ Wieluń w poradni POZ w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej - tel. 43 840-67-63 tel. kom. 601-077-917, 601-080-846.