Polityka Prywatności

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików cookies w serwisach internetowych w

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnożyłach

Ochrona Prywatności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czarnożyłach (zwany dalej „Administratorem”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwisy internetowe administrowane przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Czarnożyłach (zwane dalej "Serwisami").

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisami. Serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Wszelkie dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisów przeznaczone są na użytek Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Czarnożyłach nie wykorzystuje zebranych automatycznie danych do jakiejkolwiek formy profilowania.

Gromadzenie danych

Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników Serwisów gromadzone są na dwa sposoby:

1. Informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika

Prosimy o podanie danych osobowych Użytkowników korzystających z wniosków i formularzy umieszczonych w sekcji PLIKI DO POBRANIA w celu przyśpieszenia realizacji zadań określonych w przepisach prawa. Wypełnione wnioski lub formularze można wysłać, listownie na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czarnożyłach lub osobiście w siedzibie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czarnożyłach.

2. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów - wśród nich mogą być:

adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany Użytkownik łączy się z siecią. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania dodatkowych logów wewnątrz serwisu, które łączą adres IP z kontem klienta. Logi te służą wyłącznie w celu analizy ewentualnych problemów technicznych przy korzystaniu z witryny.

pliki tekstowe (ang. „cookies") wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie przechowują jedynie dane wymagane przez serwis WWW do prawidłowego działania.

Mechanizm cookies

Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?

Nie służą identyfikacji Użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość;

„cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki, używanych do przeglądania stron internetowych - pozwalają np. dowiedzieć się, czy dany komputer już odwiedzał stronę;

dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;

nie są szkodliwe ani dla nas, ani dla naszych komputerów, czy smartfonów - nie wpływają na sposób ich działania;

nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;

domyślne parametry „cookies” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;

na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Poniżej linki do opisanych przez producentów sposobów blokowania przyjmowania plików cookies:

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Google Chrome

Safari

W większości przypadków zablokowanie plików cookie nie powinno wpłynąć na funkcjonalność serwisów internetowych, mogą jednak wystąpić sytuacje, że serwis zachowa się w nieoczekiwany sposób.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czarnożyłach nie gromadzi danych osobowych osób odwiedzających witrynę.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem danych zawartych w formularzach i wnioskach umieszczonych na stronach serwisu internetowego jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czarnożyłach, Czarnożyły 191, 98-310 Czarnożyły

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czarnożyłach przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

Kontakt z Administratorem

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji praw prosimy kontaktować się z Administratorem pod adresem waldemark@poczta.onet.pl.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają z ustaw i rozporządzeń (podstawa prawna podana w udostępnionych wnioskach i formularzach). W szczególności realizujemy zadania, które należą do zakresu działania opieki zdrowotnej.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo:

  • uzyskać dostęp do swoich danych,
  • zażądać sprostowania Twoich danych osobowych,
  • wnieść skargę do organu nadzorczego.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

  • osobiście w Samodzielnym Publicznym Zakładzi Opieki Zdrowotnej w Czarnożyłach
  • listownie wysyłając wniosek na adres Administratora

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone

Skargę można wnieść do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnianie Twoich danych

Dane zawarte w formularzach mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zmiana polityki prywatności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czarnożyłach zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na stronie internetowej. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.